1 Russian ruble to Swedish Krona

1,00 RUB = 0,099 SEK
1 RUB = 0,099 SEK -0,0016 (-1,63%) Information by ECB for 10.12.2023.

Online graph 1 RUB/SEK

This graph displays the online ratio 1 RUB/SEK or (Russian ruble / Swedish Krona)

Loading...